22 Ekim 2010 Cuma

TAp63 adlı proteinin kanserde metastazı önlediği kanıtlandı

Kanserin vücut hücrelerinde oluşan genetik bozukluklar yüzünden, hücre üremelerinin kontrolden çıkması sonucu oluştuğu uzun süredir biliniyor. Özellikle p53 adlı genin hücre üremesini kontrol etmede görev yaptığı ve burada oluşan bozukluğun kansere yolaçtığı bilinmekteydi.

ABD'de bulunan ünlü kanser araştırma merkezi MD Anderson'dan bilimadamları ise p63 adlı diğer bir gen tarafından üretilen TAp63 adlı proteinin de kanserin yayılmasını önleyen mekanızmada görev yaptığını gösterdiler. Araştırmacılar yaptıkları genetik incelemede, metastaz yapan kanserlerde hücrelerin p63 geninde bozukluk olduğunu ve TAp63 adlı proteini üretemediğini gördüler. Dahası metastaz yapmayan kanserlerde ise bu TAp63 adlı proteinin normal üretildiği ve bununda metastazı önlediğini ortaya çıkardılar.

Araştırmayı yöneten Dr. Elsa R. Flores "Bizim bulgularımız TAp63 adlı protein üretiminin yeniden aktifleştirilebilmesi halinde metastazlı kanserli hastaların tedavi edilebileceğini gösteriyor" dedi.

Bilimadamları uzun süredir devam eden bu çalışmanın sonuçlarını Nature adlı tanınmış bilim dergisinin 20 Ekim 2010 sayısında yayınladılar.

Genetik uzmanları ve doktorlardan oluşan ekip, laboratuarda genleri değiştirilmiş farelerle yaptıkları deneylerde p53, p63 ve p73 adlı genlerin kanser hastalığında birlikte rol oynadıklarını gördüler. Ürettikleri farelerden p53 genine sahip olmayanların hepsinde metastazsız kanserli tümörler oluştu.

Bilimadamları farelerden hem p53 hem de p63 genine sahip olmayanların ise metastazlı (yayılımcı) kanserlere yakalandıklarını gördüler. Bu genleri değiştirilmiş farelerde çeşitli bölgelerde kendiliğinden oluşan tümörlere ait hücreler daha sonra beyin, akciğer, karaciğer gibi organlara seyahat ederek buralarda beyin kanseri, akciğer kanseri, karaciğer kanserlerine yol açıyorlar.

Bilimadamları bu genetik mekanızmaları anlamalarının yeni ilaç ve tedavilerin geliştirilmesine kapı açacağını düşünüyor.

KAYNAK: UT MD Anderson Scientists Show TAp63 Suppresses Cancer Metastasis

0 comments:

Yorum Gönder

Lütfen yorumunuzu veya sorunuzu buraya yazınız.