22 Ekim 2010 Cuma

TAp63 adlı proteinin kanserde metastazı önlediği kanıtlandı

Kanserin vücut hücrelerinde oluşan genetik bozukluklar yüzünden, hücre üremelerinin kontrolden çıkması sonucu oluştuğu uzun süredir biliniyor. Özellikle p53 adlı genin hücre üremesini kontrol etmede görev yaptığı ve burada oluşan bozukluğun kansere yolaçtığı bilinmekteydi.

ABD'de bulunan ünlü kanser araştırma merkezi MD Anderson'dan bilimadamları ise p63 adlı diğer bir gen tarafından üretilen TAp63 adlı proteinin de kanserin yayılmasını önleyen mekanızmada görev yaptığını gösterdiler. Araştırmacılar yaptıkları genetik incelemede, metastaz yapan kanserlerde hücrelerin p63 geninde bozukluk olduğunu ve TAp63 adlı proteini üretemediğini gördüler. Dahası metastaz yapmayan kanserlerde ise bu TAp63 adlı proteinin normal üretildiği ve bununda metastazı önlediğini ortaya çıkardılar.

Araştırmayı yöneten Dr. Elsa R. Flores "Bizim bulgularımız TAp63 adlı protein üretiminin yeniden aktifleştirilebilmesi halinde metastazlı kanserli hastaların tedavi edilebileceğini gösteriyor" dedi.

Bilimadamları uzun süredir devam eden bu çalışmanın sonuçlarını Nature adlı tanınmış bilim dergisinin 20 Ekim 2010 sayısında yayınladılar.

Genetik uzmanları ve doktorlardan oluşan ekip, laboratuarda genleri değiştirilmiş farelerle yaptıkları deneylerde p53, p63 ve p73 adlı genlerin kanser hastalığında birlikte rol oynadıklarını gördüler. Ürettikleri farelerden p53 genine sahip olmayanların hepsinde metastazsız kanserli tümörler oluştu.

Bilimadamları farelerden hem p53 hem de p63 genine sahip olmayanların ise metastazlı (yayılımcı) kanserlere yakalandıklarını gördüler. Bu genleri değiştirilmiş farelerde çeşitli bölgelerde kendiliğinden oluşan tümörlere ait hücreler daha sonra beyin, akciğer, karaciğer gibi organlara seyahat ederek buralarda beyin kanseri, akciğer kanseri, karaciğer kanserlerine yol açıyorlar.

Bilimadamları bu genetik mekanızmaları anlamalarının yeni ilaç ve tedavilerin geliştirilmesine kapı açacağını düşünüyor.

KAYNAK: UT MD Anderson Scientists Show TAp63 Suppresses Cancer Metastasis

20 Ekim 2010 Çarşamba

IMA950 beyin tümörü aşısı klinik deneylere başlıyor

Daha önce Temodal adlı ilacı da geliştiren kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütü İngiliz Kanser Araştırma Vakfı yeni geliştirdikleri IMA950 adlı beyin tümörü aşısının İngiltere genelinde klinik deneylerine başlıyor.

Glioblastoma için özel olarak geliştirilen IMA950 aşısı akyuvarları tümör oluşturan kanserli hücreleri tanıyacak şekilde programlayarak tümörün yokedilmesini sağlıyor. Bu yöntem vücudun kendi hücrelerini kullanarak uygulandığı için vücut tarafından doğal karşılanıyor ve yan etki oluşturmuyor.

Faz 1 deneyleri 45 yeni teşhis Glioblastoma hastasını kapsayacak. Klinik deneyler Glasgow'da bulunan Beatson West of Scotland Cancer Centre adlı kanser araştırma hastanesinde uygulanmaya başlayacak ve daha sonra İngiltere genelinde 4 hastaneye yayılacak.

Aşı yalnızca tümörlerin yüzeyinde rastlanan 11 peptid (protein zinciri) içeriyor. Bilimadamları yaptıkları araştırmalarda bu proteinlerin vücudun sağlıklı hücrelerinde bulunmadığını ortaya çıkarmışlardı. Bu proteinler akyuvarları beyin tümörünü oluşturan sağlıksız hücreleri tanıyıp yoketmek için eğitiyor.

IMA950'inin diğer aşılardan farkı birden fazla tümör hücresi tipinin tanınıp yokedilmesini sağlaması. Şu ana kadar denenen diğer beyin tümörü aşıları genelde bir çeşit tümör hücresine karşı etkili oluyor. Beyin tümörlerinin ise ikiyüzden fazla çeşidi var. Bu sebepten aşılar yalnızca küçük bir hasta grubunda etkili oluyor. IMA950'nin birden fazla hücre tipini tanıyıcı özelliği yüzünden diğer aşılara göre çok daha başarılı sonuçlar alınması bekleniyor.

Aşı ayrıca bazı beyin tümörü aşılarında olduğu gibi hastadan alınan tümör örneklerine ihtiyaç duyulmadan uygulanabiliyor.

Ortalama 2 milyon sterline mal olacak bu klinik deneyler kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Cancer Research UK tarafından finanse ediliyor. Genelde bu tür ilaç araştırmaları ilaç şirketleri tarafından yapılıp finanse edilmekte.

Vakıf geliri yeni ilaç araştırmalarına harcanmak üzere Alman Immatics Biotechnologies şirketi ile de geleceğe yönelik bir işbirliği anlaşması yaptı. Daha önce Temodal ilacını geliştiren vakıf benzer bir yöntem uygulamıştı. Beyin tümörüne karşı en etkili ilaçlardan olan Temodal'in üretim lisans hakkından elde edilen gelir vakıf tarafından IMA950 gibi oniki yeni ilacın araştırılmasında kullanılmaktaydı. Böylelikle beyin tümörü hastaları tedavi olurken diğer hastalara da dolaylı yoldan katkıda bulunmuş oluyorlar. Vakıf Temodal için yaptıkları anlaşmanın sona ermesi ile birlikte bu ilacın jenerik (ucuz) olarak üretilmesine imkan sağlamak için kolları sıvamıştı.

Klinik Deneyler Hakkında Detaylı Bilgi
Faz 1 deneyleri ilaçların etkinliğinden çok ilacın herhangi bir yan etki oluşuturup oluşturmadığı ve güvenli dozun tespit edilmesi için uygulanır.

IMA950 aşısının deneylerine hasta kabulü 09/09/2010 ve 31/01/2012 arasında yapılacak. Faz 1 deneylerine toplam 45 hasta kabul ediliyor.

Kabul edilecek hastalarda şu ön koşullar aranıyor:
 • Yeni teşhis Glioblastoma olması (nüks değil)
 • Ameliyat edilmiş olması ve standard tedaviye devam ediyor olması
 • Yapılacak kan testinde HLA-A*02 adlı maddenin bulunması ve diğer kan testlerinin tatmin edici olması
 • Hastanın normal günlük yaşama devam edebiliyor olması
 • En az 18 yaşında olmak
 • Tedaviyi müteakip 6 ay boyunca hamilelik planlamamak 
Şu hastalar kabul edilmiyor:
 • Beyin sapı ve beyincik tümörleri
 • Standard tedavi dışında tedavi uygulananlar (Ameliyat, Radyoterapi ve Temodal dışındaki tedaviler)
 • Yüksek doz ödem önleyici kullanmak zorunda olanlar
 • Herhangi bir sebeple birden fazla ameliyat olmuş olanlar
 • Herhangi bir aşı olmuş olanlar
 • Bağışıklık sistemi rahatsızlıkları olanlar
 • Kalp problemleri olanlar
 • Enfeksiyon olanlar
 • GM-CSF adlı maddeye alerjik olanlar
 • Hepatit B, C olanlar
 • Hamile ve çocuk emzirenler.

Deney sırasında hastalara 6 ay boyunca ortalama 2 haftada bir 11 aşı enjeksiyonu yapılacak.
Deney İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılıyor. Deneye İngiltere dışından hasta kabul edilip edilmediği bilinmiyor.

KAYNAK: